Gas Distribution

Als het aankomt op het beheren van vloeistoffen, inclusief potentieel risicovolle vloeistoffen zoals gassen, weten wij waar we het over hebben. En dankzij onze expertise hebben we producten en distributiesystemen ontwikkeld die zorgen voor een veilige en efficiënte overdracht van gassen in gebouwen.