Download area

In deze zone kan u catalogen, technische fiches en certificaten van Giacomini downloaden.

De technische teksten zijn puur informatief. Giacomini behoudt zich het recht voor op elk moment wijzigingen aan te brengen om technische of commerciële redenen, zonder voorafgaandelijke in kennisstelling en dit is geldig voor alle hierboven vermelde documentatie. De informatie die vermeld staat in onze technische documentatie vrijwaart de gebruiker niet om de bestaande reglementering en normen aangaande de regels van de kunst te respecteren.