Technische documentatie (alle gegevensbladen van Giacomini)

U kunt onze technische informatiebladen per productcategorie hier raadplegen.

De technische fiches zijn uitsluitend bedoeld als referentie.

Giacomini S.p.A. behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de elementen in de downloadzone voor technische of commerciële doeleinden te wijzigen.

De informatie in de te downloaden documenten ontslaat de gebruiker niet van de plicht om de geldende voorschriften en goede praktijken nauwgezet na te leven.