Energy Management

Vanaf het begin is onze geestdrift voor energie onze drijfkracht geweest. Dat wordt ook verduidelijkt met de kleur van ons bedrijf, het rood dat energie geeft, en ons motto WATER E-(energy)-MOTION. Energiebeheer betekent bij Giacomini componenten voor de optimalisering van het energieverbruik, voor de meting ervan, voor de distributie van warme en koude vloeistoffen.

 • Directe energiemeting

  Om een hogere efficiëntie van het gebouw/installatie-geheel en de beperking van de vervuilende emissies te garanderen zijn de centrale verwarmingsinstallaties in nieuwe flatgebouwen opnieuw zeer actueel geworden. Elke flateigenaar wenst echter de inschakeltijd en de comforttemperaturen zelf te beheren en alleen te betalen wat hij effectief verbruikt.

 • Indirecte energiemeting

  Ook voor installaties “met opgaande of verticale kolommen” in flatgebouwen kunnen de verwarmingsonkosten verdeeld worden op basis van het effectieve verbruik. Op deze wijze wordt voldaan aan de Europese richtlijnen en de nationale maatregelen in verband met de verbetering van de energie- en milieuprestaties van gebouwen.

 • Componenten voor radiatoren

  Het meest traditionele toestel voor de verwarming van de omgeving, de radiator, kan altijd rekenen op de Giacomini-componenten. We staan universeel bekend als specialisten in de vervaardiging van ventielen, behuizingen, thermostaatelementen en alle andere hulpstukken die bijdragen tot de werking van elk verwarmingslichaam.

 • Componenten voor thermische centrale

  De moderne gebouwen moeten ononderbroken gebruik, gemakkelijk uit te voeren onderhoud en lage beheeronkosten garanderen; daarom dienen ook de verwarmingsinstallaties een hoge veiligheids- en betrouwbaarheidsgraad te hebben en volledig te voldoen aan de wetsvoorschriften en normen.

  Om aan deze vereisten te voldoen, te beginnen bij het hart van de installatie, de thermische centrale, bieden we een compleet assortiment componenten aan om de optimale controle en energie-efficiëntie te verzekeren.

 • Inregelen van circuits

  De inregeling van de watercirculatie dient om de installatie gemakkelijk te controleren, de optimale werking in de tijd van alle componenten te verzekeren en prestaties met hoge energie-efficiëntie en betrouwbaarheid te garanderen.

  Voor installaties die perfect in evenwicht zijn en in staat zijn om een correct verwarmings- of koelvermogen van de verbruiker, geruisloze werking, lange levensduur van de hoofdbestanddelen van het systeem te verzekeren.

 • Componenten voor distributielijnen

  Elke component van een geoptimaliseerde installatie moet, onafhankelijk van de economische waarde en zijn afmetingen, maximaal betrouwbaar zijn.

  Dat is reden dat we met ons aanbod aan pijpleidingen, fittingen, verzamelleidingen, onderbreekafsluiters constante prestaties in de tijd en ook de rust die u zoekt voor de gehele levensduur van de installatie wensen te verzekeren.