icona Processi

Lean Company en productieprocessen

We zijn ook bezig met een ander belangrijk proces: Giacomini omvormen tot een “Lean Company”. Dat betekent een bedrijf dat omzichtig en respectvol omgaat met de organisatorische, productieve, financiële hulpbronnen, en dat in het algemeen streeft naar efficiëntie. Daarom ijveren wij om zoveel mogelijk verspilling te voorkomen. Door verspillingen weg te werken genereren wij nieuwe hulpbronnen die wij kunnen aanwenden voor de ontwikkeling van ons bedrijf. Zodoende worden de hulpbronnen op een zo efficiënt mogelijke manier geïmplementeerd.

Lean Company

LEAN post it

Lean Company en mensen

De betrokkenheid van de personen is een centraal aspect van de Lean-methode: de mens is het centrum van het project en moet op zijn juiste waarde geschat worden. Het doel is niet de mensen sneller te doen werken maar het werk vlotter te doen verlopen.

“Ter gelegenheid van de Kaizen-week hebben we eerst de ruimte rond de machines vrij gemaakt, en hebben wij enkel de instrumenten die wij benuttigen laten staan. Ik snakte ernaar om het werk te hervatten want op deze manier konden wij ons dagelijks werk sneller uitvoeren. Het is een interessante week geweest, die begon met een opleiding van een dag waar ons de betekenis van het Lean-project werd uitgelegd. Op het einde van de week hebben we de resultaten van het werk meegedeeld.”

Monica, werkneemster in de afdeling assemblage

suggesties te delen in verband met de vraag "wat zou de beste plek zijn om het materiaal klaar te leggen" met het oog op de snellere uitvoering van ons werk. Wij hebben enkele dagen gewerkt om de veranderingen aangaande de uitrusting van de machines in de praktijk om te zetten. Vervolgens hebben we met een eindsimulatie kunnen vaststellen dat wij dankzij de nieuwe procedures ons werk effectief efficiënter konden uitvoeren.”

Maria, verantwoordelijke van de assemblagelijn

Productieprocessen

Moderniteit en vernieuwing kenmerken onze bedrijfsfilosofie. Als we geavanceerde softwareprogramma's tijdens de ontwerpsfase gebruiken, geperfectioneerde laboratoriumapparatuur om strenge controles uit te voeren, avant-garde machines op het gebied van automatisering en robotisering voor de productie-afdelingen, slagen we erin om wereldijd competitief te blijven.