Back to News

Project van de maand : Kinderdagverblijf “Poussières d’Etoiles”

22.09.2017

In het kinderdagverblijf “Poussières d’Etoiles” van Soignies genieten de allerkleinsten van de “Spider” vloerverwarming van Giacomini. 

De installateur ABC Construction, gevestigd te Harchies, heeft onlangs een beroep gedaan op Giacomini voor de realisatie van een vloerverwarming en – koeling in een kinderdagverblijf te Soignies.
Het project beoogde de verwarming en koeling van een oppervlakte van +/- 400 m2. De uitdaging bestond erin een systeem uit te kiezen dat zo ‘reactief ’ mogelijk was, dit wil zeggen waarbij men zeer snel de temperatuur van de lokalen kon verhogen of verlagen in functie van de noden van de kinderen en van de organisatie van de dag.

Vloerverwarming bleek het meest aangewezen systeem te zijn voor dit type instelling. De redenen hiervoor zijn veelvuldig:

  • De temperatuur wordt homogeen verdeeld en dit is mooi meegenomen voor de kleine rakkers die vaak op de vloer zitten te spelen.
  • Dankzij de afscha ng van radiatoren, komt er meer ruimte vrij, is de circulatie van stof beperkt en zijn er ook minder risico’s voor de kinderen (brandwonden, wonden tenge- volge van een val).
  • Geen tocht, want geen convectie.
  • De mogelijkheid om af te koelen, zonder toedoen van climatisatie op convectie dat veel te agressief is voor de kleine mannetjes.

Teneinde het hoofd te bieden aan de vereisten van de werf, heeft onze technische dienst voorgesteld aan de heer Olivier Cordier van ABC Construction om het “Spider” vloerverwarmingssysteem van Giacomini aan te wenden om volgende redenen:

Enerzijds kan een vloeibare chape rechtstreeks gegoten worden op de voorgevormde raster en de verwarmingsbui- zen die erop bevestigd zijn. Hierdoor vindt een uniforme verdeling van de warmte plaats. Anderzijds, dankzij de lage inertie, biedt het spider systeem een snellere reactietijd. Hierdoor wordt het comfort bevorderd en kan elke zone in het gebouw gemakkelijk ingeregeld worden. ABC Construction heeft dus 400m2 Spider systeem van Giacomini aangewend en heeft daarboven een chape van 2,5 cm gegoten.

De productie van warmte geschiedt via een condensatie-ketel en een koelmachine wordt tevens gekoppeld aan het vloerverwarmingsnetwerk voor de koeling. Thermostaten werden vervolgens geplaatst in de 3 zones van de crèche die speci eke inregeling vergen.

Deze crèche is maar één voorbeeld tussen de vele projecten die reeds Giacomini vloerverwarming gebruiken. Laten wij niet vergeten dat Giacomini een pionier is op dat gebied. Inderdaad, de fabriek van Giacomini bezit haar eigen crèche – uiteraard verwarmd via vloerverwarming – om de kinderen van het personeel op te vangen en dit reeds sedert 1970!

Wij wensen hierbij nog veel genot aan de kinderen en het personeel van de crèche “Poussières d’Etoiles” te Soignies! 

 
 La Crèche Poussière d'étoile