Water management

Water is altijd al onze passie geweest. Ons logo, een vrouw die water uit een kruik giet, en onze slogan WATER E-MOTION benadrukken dat.
En het water, koud of verwarmd, is een hulpbron die alsmaar waardevoller wordt: wij distribueren en beheren het met het doel om de eindgebruiker te voorzien van gezondheid, veiligheid en besparing.

  • Componenten voor distributielijnen van sanitair water

    Om drinkwater, onze kostbaarste hulpbron, te distribueren stellen we hygiënische systemen van hoge kwaliteit ter beschikking die voldoen aan de hoogste normen zowel op nationaal als internationaal vlak. Kunststofleidingen, fittingen, verzamelleidingen, onderbreekafsluiters: alles wat er toe bij kan dragen om de perfecte installatie te construeren tijdens de bouw- en herbouwingswerkzaamheden van gebouwen. Systemen met een zeer hoog hygiënisch veiligheidsniveau, die betrouwbaar en gemakkelijk te installeren zijn, om een duurzame levering van drinkwater te garanderen.

  • Inrichtingen voor installaties met water en sanitair water

    Het beheer van een waardevol goed zoals water heeft niet alleen veilige en efficiënte distributieleidingen nodig, maar ook specifieke inrichtingen die het verbruik ervan optimaliseren en zowel de huishoudelijke installatie als het openbare waterleidingnet beschermen. Drukregelaars, loskoppelende inrichtingen als maatregel tegen verontreiniging, thermostatische mengventielen zijn enkele van de producten die de moderne water-sanitairwaterinstallaties in waarde doen stijgen.