Cursussen in de academie

De opleidingen gaan van thematische cursussen over de Giacomini-productfamilies tot specialisatiecursussen over installaties bedoeld voor verbouwingen, certificeringen en normen, nieuwe producten en “time-saving” (tijdbesparing) bij productinstallatie…is Giacomini in staat om te voldoen aan de opleidingsbehoeften van installateurs, thermotechnici en ontwerpers.

We wensen dat de Giacomini Academy een plek wordt voor uitwisseling en confrontatie tussen ons bedrijf en haar partners, zodat hij een bron van wederzijdse verrijking en een stimulus voor continue verbetering wordt. Daarom stellen we gekwalificeerde en ervaren opleiders ter beschikking die de technische bekwaamheid weten te koppelen aan een sterke gevoeligheid voor de commerciële aspecten en de behoeften van de markt.

In onze seminaries worden niet alleen aspecten van de installaties uitgediept, maar richten we onze aandacht ook op de nieuwe trends van de markt, op de modernste technologieën en op de geldende wettelijke bepalingen en normen.

Wij organiseren technische colloquia en nodigen hierbij externe sprekers uit teneinde bepaalde specieke aspecten aangaande reglementering en technieken uit te diepen.