Back to News

werf van de maand: Het toekomstig Perex 4.0 centrum - een high tech project !

Perex 4.0 centrum

22.05.2018

De werf van het nieuw Perex centrum te Daussoulx is van start gegaan tijdens het tweede semester van 2017. Naast het huidig gebouw staat nu dus het nieuw Perex centrum dat als het ware moet dienen om ‘smart networking’ te ontwikkelen om snel- en waterwegen in reële tijd te beheren, met het oog op meer veiligheid op de baan, verkeersproblemen oplossen en een betere informatie voor de weggebruikers.

Op energetisch vlak, krijgt het Perex Centrum het label ‘zero energie’. De verwarming van de gebouwen berust op zonnepanelen en de warmte die gerecupereerd wordt van de informatica servers van het Centrum.

Beter nog, het gebouw dient in sommige periodes van het jaar afgekoeld te worden! En daar komt Giacomini in the picture! Hier is inderdaad gebruik gemaakt van de actieve platen van Giacomini. Het basisprincipe bestaat erin om in elke actieve plaat een netwerk van buizen te integreren om het koud water te laten circuleren. De uitstekende thermische inertie van de plaat laat toe om de warmte overdag in de verschillende ruimtes te absorberen en de plaat ’s nachts af te koelen dankzij koud water dat geproduceerd wordt in koelingstorens (freechilling) en dat in buizen circuleert die in de plaat geïntegreerd zijn.

Hoewel deze techniek vrij simpel lijkt, komt er een hoop engineering, dimensionering en simulatie bij dit concept bij kijken. Onze ingenieurs hebben nauw samengewerkt met het Atelier de l’Arbre d’Or, Altiplan Architects en het studiebureau Greisch, onder andere voor de simulaties op gebied van vermogens in functie van het type vloer, de positie van de buizen in de plaat, de afstand tussen de buizen enz.

Voor de realisatie van deze werken, heeft men het netwerk van buizen moeten plaatsen in raster bekistingen en deze onder druk zetten alvorens de chape te leggen. Dit alles diende te geschieden met een perfecte synchronisatie tussen de verschillende ploegen.

4.000 m2 voorzien van Giacomini buizen, een grote hoeveelheid koppelingen en verdelers van Giacomini werden gebruikt voor deze avant-gardistische werf!

Verder wensen wij nog veel succès toe aan PEREX voor dit gewaagd project, dat begin 2019 zou moeten gefinaliseerd worden en waartoe Giacomini heel fier is om haar steentje te hebben bijgedragen!